Suplování:   Čtvrtek 17.10.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 17.10.2019

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

 

Nácv

                 

3.

 

Nácv

                 

5.

 

Nácv

                 

7.

       

Nácv

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Blahová Libuše

       

Ou

           

Friedmannová Irena

-

..

..

..

..

..

-

-

-

-

 

Gondová Eva

 

>>

                 

Žižlavská Martina

 

-

                 

Doubravová Růžena

 

-

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Lukeš Pavel

2.hod

výměna <<

ZSV

5.

(kvi)

z 15.10. 4.hod

Jakubíčková Jana

4.hod

výměna <<

CJL

1.

(prm)

z 15.10. 3.hod

 

5.hod

přesun <<

CJL

1.

(prm)

z 16.10. 3.hod

Opluštilová Helena

1.hod

přesun >>

FYZ

2.

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

FYZ

2.

(FY)

z 1.hod

 

3.hod

přesun <<

FYZ

6.

(FY)

z 2.hod

 

4.hod

výměna >>

FYZ

1.

 

na 15.10. 3.hod

Outrata Radek

1.hod

přesun >>

ANG

3. (s-b)

 

na 18.10. 3.hod

 

2.hod

přesun <<

KAV

6.

(sxt)

z 5.hod

 

4.hod

spojeno (Bl)

NEM

8. (s-rj)+

(okt)

 
 

5.hod

přesun >>

KAV

6.

 

na 2.hod

Svobodová Soňa

1.hod

změna

TEV

4. (Chl)

(Hal2)

 
 

2.hod

změna

TEV

4. (Chl)

(Hal2)

 

Žižlavská Martina

2.hod

navíc

CJL

8.

(okt)

 

Viktorjeníková Pavlína

5.hod

navíc

DEJ

3.

(ter)

 
 

6.hod

navíc

DEJ

3.

(ter)

 
 

8.hod

navíc

TEV

6.

(Hal1)

 
 

9.hod

navíc

TEV

6.

(Hal1)

 

Doubrava Jan

před 1. hodinou dohled Dozor - 7:15-7:45

 

Doubravová Růžena

2.hod

přesun <<

MAT

3.

(ter)

z 18.10. 2.hod

 

5.hod

přesun <<

MAT

6.

(sxt)

z 18.10. 1.hod

Farný Jiří

1.hod

odpadá

TEV

4. (Chl)

 

změna hodiny

 

2.hod

odpadá

TEV

4. (Chl)

 

změna hodiny

 

5.hod

odpadá

TEV

3. (Chl)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

TEV

3. (Chl)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

TEV

7. (Chl)+

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

TEV

7. (Chl)+

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1.

4.hod

CJL

 

(prm)

výměna <<

Jakubíčková Jana

z 15.10. (Út) 3.hod

 

5.hod

CJL

 

(prm)

přesun <<

Jakubíčková Jana

z 16.10. (St) 3.hod

2.

2.hod

FYZ

 

(FY)

přesun <<

Opluštilová Helena

z 1.hod

3.

2.hod

MAT

 

(ter)

přesun <<

Doubravová Růžena

z 18.10. (Pá) 2.hod

 

5.hod

DEJ

 

(ter)

navíc

Viktorjeníková Pavlína

 
 

6.hod

DEJ

 

(ter)

navíc

Viktorjeníková Pavlína

 

4.

1.hod

TEV

Chl

(Hal2)

změna

Svobodová Soňa

(Fa)

 

2.hod

TEV

Chl

(Hal2)

změna

Svobodová Soňa

(Fa)

5.

2.hod

ZSV

 

(kvi)

výměna <<

Lukeš Pavel

z 15.10. (Út) 4.hod

 

8.hod

TEV

 

(Hal1)

navíc

Viktorjeníková Pavlína

 
 

9.hod

TEV

 

(Hal1)

navíc

Viktorjeníková Pavlína

 

6.

2.hod

KAV

 

(sxt)

přesun <<

Outrata Radek

z 5.hod

 

3.hod

FYZ

 

(FY)

přesun <<

Opluštilová Helena

z 2.hod

 

5.hod

MAT

 

(sxt)

přesun <<

Doubravová Růžena

z 18.10. (Pá) 1.hod

 

8.hod

TEV

 

(Hal1)

navíc

Viktorjeníková Pavlína

 
 

9.hod

TEV

 

(Hal1)

navíc

Viktorjeníková Pavlína

 

7.

8.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Vr)

 

8.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Fa)

 

9.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Vr)

 

9.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Fa)

8.

2.hod

CJL

 

(okt)

navíc

Žižlavská Martina

 
 

4.hod

NEM

s-rj

(okt)

spojí

Outrata Radek

(Bl)

Pedagogický dohled u třídy:

2., 1. hod - Gondová Eva

3., 1. hod - Doubravová Růžena

5., 1. hod - Žižlavská Martina

7., 4. hod - Blahová Libuše

 

 

Suplování:   Pátek 18.10.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 17.10.2019

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.

         

Nácv

         

6.

 

Nácv

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Friedmannová Irena

..

..

..

..

-

Ži

-

-

-

-

 

Gondová Eva

         

-

         

Opluštilová Helena

 

>>

                 

Doubrava Jan

 

<>

-

-

-

-

-

       

Doubravová Růžena

 

>>

>>

-

<>

..

-

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Blahová Libuše

2.hod

navíc

RUJ

4. (s-rj)

(ter)

 
 

3.hod

navíc

RUJ

6. (s-rj)

(kvi)

 
 

před 5. hodinou dohled Dozor o přestávce - 2. patro

 

Libosvárová Ivana

1.hod

přesun <<

BIG

3.

(ter)

z 15.10. 5.hod

Lukeš Pavel

1.hod

přesun <<

ZSV

8.

(okt)

z 6.hod

 

2.hod

navíc

NEM

4. (s-ne)

(kva)

 
 

3.hod

navíc

NEM

6. (s-ne)

(sxt)

 
 

6.hod

přesun >>

ZSV

8.

 

na 1.hod

Jakubíčková Jana

3.hod

výměna <<

CJL

4.

(kva)

z 15.10. 5.hod

Gondová Eva

3.hod

přesun <<

ANG

3. (s-a)

(JAZ)

z 17.10. 1.hod

Kozelka Michal

3.hod

výměna >>

MAT

4.

 

na 15.10. 5.hod

Opluštilová Helena

2.hod

přesun <<

FYZ

3.

(FY)

z 1.hod

 

4.hod

výměna <<

BIG

6.

(FY)

z 16.10. 3.hod

Outrata Radek

3.hod

přesun <<

ANG

3. (s-b)

(ter)

z 17.10. 1.hod

 

před 1. hodinou dohled Dozor - 7:15-7:45

 

Žižlavská Martina

2.hod

přesun <<

CJL

6.

(sxt)

z 3.hod

 

3.hod

výměna <<

CJL

7.

(sep)

z 15.10. 4.hod

 

5.hod

supl. (Fr)

CJL

5.

(kvi)

 
 

před 6. hodinou dohled Dozor o přestávce - 2. patro

 

Viktorjeníková Pavlína

1.hod

výměna <<

DEJ

1.

(prm)

z 16.10. 4.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.

1.hod

DEJ

 

(prm)

výměna <<

Viktorjeníková Pavlína

z 16.10. (St) 4.hod

3.

1.hod

BIG

 

(ter)

přesun <<

Libosvárová Ivana

z 15.10. (Út) 5.hod

 

2.hod

FYZ

 

(FY)

přesun <<

Opluštilová Helena

z 1.hod

 

3.hod

ANG

s-a

(JAZ)

přesun <<

Gondová Eva

z 17.10. (Čt) 1.hod

 

3.hod

ANG

s-b

(ter)

přesun <<

Outrata Radek

z 17.10. (Čt) 1.hod

 

3.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Fr)

4.

2.hod

RUJ

s-rj

(ter)

navíc

Blahová Libuše

 
 

2.hod

NEM

s-ne

(kva)

navíc

Lukeš Pavel

 
 

2.hod

OVY

   

odpadá

 

(LP)

 

3.hod

CJL

 

(kva)

výměna <<

Jakubíčková Jana

z 15.10. (Út) 5.hod

5.

5.hod

CJL

 

(kvi)

supluje

Žižlavská Martina

(Fr)

6.

2.hod

CJL

 

(sxt)

přesun <<

Žižlavská Martina

z 3.hod

 

3.hod

RUJ

s-rj

(kvi)

navíc

Blahová Libuše

 
 

3.hod

NEM

s-ne

(sxt)

navíc

Lukeš Pavel

 
 

3.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

4.hod

BIG

 

(FY)

výměna <<

Opluštilová Helena

z 16.10. (St) 3.hod

7.

0.hod

SZE

Sze

 

odpadá

 

(Fr)

 

1.hod

SZE

Sze

 

odpadá

 

(Fr)

 

3.hod

CJL

 

(sep)

výměna <<

Žižlavská Martina

z 15.10. (Út) 4.hod

8.

0.hod

SZE

Sze

 

odpadá

 

(Fr)

 

1.hod

ZSV

 

(okt)

přesun <<

Lukeš Pavel

z 6.hod

 

6.hod

ZSV

   

přesun >>

 

na 1.hod

Pedagogický dohled u třídy:

4., 5. hod - Gondová Eva

6., 1. hod - Opluštilová Helena

 

Zpracováno v systému Bakaláři